MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM (Müdür)
Öğr. Üyesi Dr. Çiğdem GENÇLER GÜRAY (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Bekir KOÇ
Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ
Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN

  Doç. Dr. Ilgaz AKATA